■ ABOUT TRÅD

TRÅD ble startet i 2019 og leverer uavhengig rådgivning innen
AV, lyd, lys, bilde og scene.

Vi er stolte av å tilby vår brede erfaring og kompetanse til markedet uten å være styrt av merkevarer eller leverandører. Som kunde kan du være helt trygg på at våre råd har tung faglig forankring der dine behov veier aller mest ved vår bistand i forbindelse med anskaffelse eller prosjektering.
Se mer om vår erfaring her.

SLIK JOBBER TRÅD

 

  Går inn i prosessen, kartlegger behov, muligheter og forutsetninger

  Samsvarer framdrift med forventninger

  Tilpasser brukers behov, brukergrensesnitt og fleksibilitet

  Utarbeider budsjett for teknisk løsning

  Samsvarer forventninger med økonomiske rammer

  Utarbeider kravspesifikasjoner i form av tekst og skisser

  Bistår byggherre gjennom anbudsprosess

  Evaluerer innkommende tilbud og løsningsforslag

  Kvalitetssikrer leveranse fra leverandør

  Koordinerer tverrfaglig samspill og samhandling; infrastruktur, akustikk, konstruksjon og bæreevne

HVORFOR VELGE TRÅD?

TRÅD vil kunne hjelpe dere slik at innkjøp ikke blir gjort etter prøv-og-feile-metode.

Det finnes dessverre altfor mange leveranser der leverandøren har diktert hva kunden trenger uten at det er foretatt grundig brukeranalyse.  Dette fører ofte til at du som kunde sitter igjen med en løsning med høy brukerterskel eller altfor omfattende funksjonalitet.  Brukere blir frustrerte i etterkant, og løsningen blir stående ubrukt eller du blir påført ytterligere kostnader for at løsningen skal fungere som forventet.