■ ANSKAFFELSER

Forside » Tjenester » Anskaffelser

Ved anskaffelse av teknisk utstyr er det viktig at en treffer riktig første gang, og at løsningen er tilpasset brukerens faktiske behov samtidig som at det er innenfor dine økonomiske rammer.  Vi er uavhengige og gir råd om hvilke løsninger som passer dine behov, ikke mer og ikke mindre.

Våre andre tjenester

KULTURARENAER

TILSTANDSANALYSER

MØTEROM

I TRÅD har vi lang erfaring og kompetanse innen våre fagfelt.  Vi vet hvordan dere som innkjøpere og brukere tenker, og vi vet hvordan leverandørene tenker.  TRÅD har dermed det beste utgangspunktet for at anskaffelse av teknisk utstyr går som planlagt.  Vi bidrar til at løsningene dere sitter igjen med etter anskaffelse er smarte og i tråd med forventningene, både med tanke på funksjon og økonomi.

Vi hjelper dere med rådgivningstjenester i forbindelse med anskaffelse av

      Audiovisuelt utstyr for møterom, styrerom, foredragssal, skole og kontor

      Lydløsninger for kultursal, klubbscene, kantine og aula

      Lys for kulturbygg, scene og skole

      Løftemekanikk for scene, både over- og undermaskineri

Vi har dessuten erfaring med forvaltning av offentlige rammeavtaler på for eksempel AV-utstyr og vil kunne bidra i forbindelse med minikonkurranser i kommune eller fylkeskommune.