■ TILSTANDSANALYSER

Forside » Tjenester » Tilstandsanalyser

I TRÅD gjennomfører vi tilstandsanalyser innen alle våre fagfelt.

Offentlige kulturbygg kan være underlagt krav om at det utarbeides tilstandsrapport av teknisk utstyr hvert 4. år.  Vår spisskompetanse innen scenetekniske fag gjør oss egnet for gjennomføring av analyse og rapport.  Etter at analysen er gjennomført så sitter dere igjen med en systematisk oversikt over teknisk utstyr med tilstand og forventet levetid for hver komponent.  Dette kan brukes som verktøy for budsjettering av service, vedlikehold og nyanskaffelser av sceneteknisk utstyr.

Vi dekker alle fagfelt innen teater- og kulturteknologi, altså scenemaskineri, lydanlegg, lysutstyr og utstyr for bilde, herunder skjermer, projektorer, lerret og styringssystem.

Våre andre tjenester

KULTURARENAER

MØTEROM

ANSKAFFELSE