■ AKTUELT

Halden VGS i nye lokaler

Halden VGS utvider i nyrenoverte lokaler. TRÅD har bidratt i forbindelse med anskaffelse av AV-, scenemekanikk, lydutstyr og scenelys.

Studio Halden VGS

Festiviteten oppgraderer til automatisert snorloft

Festiviteten i Haugesund er i ferd med å oppgradere fra manuelle motvektstrekk til motorisert snorloft. Oppgraderingen vil innebære 30 stillegående trekk, hver med 500kg løftekapasitet, som vil kunne kjøres under forestillinger.

Løftemekanikk scenemaskineri scenemekanikk Festiviteten

■ ■ ■