Teknisk rådgivning innen

AV ■ LYD ■ LYS ■ SCENE

Vi hjelper deg med anskaffelser
av teknisk utstyr!

TRÅD er en uavhengig rådgiver som leverer konsulenttjenester innen AV, lyd, lys, bilde og scene.  Vi dekker dermed fagfeltene audiovisuelle løsninger, lydsystem, scenelys og scenemekanikk.

Vi jobber tett på prosjektledere i byggeprosesser, IKT-ansvarlig i IT-avdelinger, teknisk sjef i kulturbygg samt brukergrupper, innkjøpsavdelinger og rådgivende ingeniører.  Bygg der vi leverer våre tjenester er blant annet skoler, sykehus, kulturhus, hoteller, rettssaler, rådhus, kirker, musikkstudioer, teatre, idrettsanlegg, konferansesentre, m.m.

TRÅDs mål er å bidra til at du som bruker sitter igjen med tekniske løsninger og et grensesnitt du forstår, tilpasset riktig ambisjonsnivå og økonomiske rammer.