Rådgivning

Vi ser at det kan være vanskelig å orientere seg i dagens teknologiske landskap. Mengden av tilgjengelig informasjon er massiv og leverandører vil ofte gi veiledning der egne varemerker og mersalg er motivator for løsninsvalg. TRÅD er helt frittstående og tilbyr uavhengig teknisk rådgivning der brukerens behov står i fokus. Løsningsvalg blir helt uavhengig av leverandør, fabrikat og dekningsbidrag på varesalg. TRÅD tilbyr derfor kun rådgivning, og ikke salg av varer. For at vi til enhver tid skal være oppdaterte innen våre fagfelt deltar vi jevnlig på seminarer, messer, webinarer og presentasjoner. I tillegg abonnerer vi kontinuerlig på oppdateringer fra produsenter og leverandører. Dette, sammen med lang erfaring innen bransjen sikrer rådgivning mot løsninger som balanserer godt mellom ny teknologi og driftssikre, utprøvde løsninger.

Fagfelt TRÅD AS dekker er:

Audiovisuelle løsninger
-skjermer / projektorer
-styringssystemer
-videokonferanse
-infrastruktur

Lydtekniske løsninger
-møterom
-fellesområder
-idrettsanlegg
-kultur- og konserthus
-aula
-auditorium
-integrasjon mot AV-anlegg

Veiledning for akustikk
-videokonferanserom
-fellesarealer
-flerbrukshus
-konsertsaler og kulturscener

Lys
-scenelys for kulturscener
-infrastruktur
-integrasjon mot AV-anlegg

Sceneteknikk
-oppheng, manuelle og motoriserte
-styringssystemer
-trosseløsninger
-inndekning