■ OM TRÅD

TRÅD ble startet i 2019 av Dag Olaf Aastebøl. Dag Olaf har mer enn 30 års erfaring innen lyd, lys, bilde og scene.

Dag Olaf har erfaring fra offentlig sektor som innkjøper, og fra privat sektor som leverandør.  Han har i tillegg erfaring som teknisk sjef på flere kulturarenaer og som lydtekniker med nasjonale og internasjonale artister.  Han har dessuten erfaring som scenemester og turnéleder.  I privat sektor har han jobbet med løsningsdesign, programmering og montering av komplekse AV-anlegg, opptak av lyd og bilde for TV og streaming samt idriftsetting av lyd-, lys-, scene-, og AV-tekniske løsninger.

Dag Olaf har utdanning som medieingeniør fra Universitetet i Stavanger med spesialisering innen musikkproduksjon og opptaksteknikk.  Etter utdanningen har han i tillegg til å være musiker og frilans lydtekniker vært ansatt som:

 Teknisk sjef, Sandnes kulturhus

  Teknisk sjef, Tou Scene

  Senior systemdesigner, Viju/Kinly

  Prosjektleder AV, Hove West AS

SLIK JOBBER TRÅD

 

  Går inn i prosessen, kartlegger behov, muligheter og forutsetninger

  Samsvarer framdrift med forventninger

  Tilpasser brukers behov, brukergrensesnitt og fleksibilitet

  Utarbeider budsjett for teknisk løsning

  Samsvarer forventninger med økonomiske rammer

  Utarbeider kravspesifikasjoner i form av tekst og skisser

  Bistår byggherre gjennom anbudsprosess

  Evaluerer innkommende tilbud og løsningsforslag

  Kvalitetssikrer leveranse fra leverandør

  Koordinerer tverrfaglig samspill og samhandling; infrastruktur, akustikk, konstruksjon og løfteevne

HVORFOR VELGE TRÅD?

TRÅD vil kunne hjelpe dere slik at innkjøp ikke blir gjort etter prøv-og-feile-metode.

Det finnes dessverre altfor mange leveranser der leverandøren har diktert hva kunden trenger uten at det er foretatt grundig brukeranalyse.  Dette fører ofte til at du som kunde sitter igjen med en løsning med høy brukerterskel eller altfor omfattende funksjonalitet.  Brukere blir frustrerte i etterkant, og løsningen blir stående ubrukt eller du blir påført ytterligere kostnader for at løsningen skal fungere som forventet.