TRÅD arrangerer fagdag

17 okt, 2023

TRÅD inviterer til fagdag med tema

Introduksjon til Norsk Standard «NS-EN 17206 Maskineri for scener og andre produksjonsområder»

tirsdag 28. november 2023 kl 08:00-16:00 v/Kai Vidar Bech

Ved installasjon av løfteinnretninger og maskiner for bruk i arrangementsteknisk sammenheng, har Svensk standard fra 1996 utgått og blitt erstattet av standarden NS-EN 17206:2020. Dette er en ny og felleseuropeisk standard som ble utgitt i 2020.

Kai Vidar Bech er offisiell representant fra Standard Norge i flere felleseuropeiske arbeidsgrupper som blant annet utvikler og vedlikeholder EN 17206. Han vil ta opp relevante forskrifter og snakke om bakgrunnen for NS-EN17206.

Kunnskap om dette vil være nyttig og relevant for alle som bruker og forvalter scenemaskineri, løsningsarkitekter og leverandører. Typiske prosjekt der dette vil være særlig relevant er renovering og nybygg av skoler, kulturhus, teatre, konserthus, flerbrukshus m.m.

Fagdagen gjennomføres i 18. etasje på Forum Jæren, sentralt på Bryne.

Program for dagen
07:30-08:30 Mingling
08:30-11:30 Kurs
11:30-12:30 Lunsj
12:30-16:00 Kurs, spørsmål og svar

Kursavgift inkludert lunsj, frukt og kaffe/te er kr 2 900,- eks mva pr deltaker. Bindende påmelding via epost post@tekraad.no innen tirsdag 31. oktober 2023.

Deltakere anbefales tilgang til eget eksemplar av NS-EN17206 enten digitalt eller i papirformat.
For de som ikke har denne tilgjengelig så kan den bestilles på nettbutikken til Standard Norge her.


TRÅD er her for å hjelpe deg å finne den beste tekniske løsningen. Har du spørsmål, utfordringer, planer eller problemstillinger knyttet til audiovisuelle løsninger, lydsystemer, scenelys eller scenemekanikk?
Ta kontakt for en uforpliktende prat. Sammen finner vi ut hvordan vi kan bistå.

TA KONTAKT