■ Technical assessment

Home » Services » Technical assessment

Trenger dere en uavhengig tilstandsanalyse
av eksisterende løsninger?

I TRÅD utfører vi tilstandsanalyser innen alle våre fagfelt.

Offentlige kulturbygg kan være underlagt krav om at det utarbeides tilstandsrapport av teknisk utstyr hvert 4. år. Vår spisskompetanse innen AV- og kulturtekniske fag gjør oss egnet for gjennomføring av analyse og rapport. Etter at analysen er gjennomført så sitter dere igjen med en systematisk oversikt over teknisk utstyr med tilstand og forventet levetid for hver komponent. Dette kan brukes som verktøy for budsjettering av nyanskaffelser, oppgraderinger, service og vedlikehold av teknisk utstyr.

Hos Kulturrom er det mulig å søke om støtte for å få utført tilstandsanalyse. Kulturrom kaller dette for Servicerapport og dere kan finne informasjon om dette her.

Vi dekker alle fagfelt innen møteroms-, teater- og kulturteknologi, altså scenemaskineri, lydanlegg, lysutstyr og utstyr for bilde, herunder skjermer, projektorer, lerret og styringssystem.

Our other services

Cultural center

MEETING ROOM

Procurement