■ WE ARE

Dag Olaf Aastebøl

Dag Olaf Aastebøl er gründer og daglig leder i TRÅD og har jobbet som rådgivende ingeniør siden oppstarten i 2019.

Han har mer enn 30 års erfaring innen lyd, lys, bilde og scene.

Tråd Dag Olaf Aastebøl

Dag Olaf har erfaring fra offentlig sektor som innkjøper, og fra privat sektor som leverandør. Han har i tillegg erfaring som teknisk sjef på flere kulturarenaer og som lydtekniker med nasjonale og internasjonale artister. Han har dessuten erfaring som scenemester og turnéleder. I privat sektor har han jobbet med løsningsdesign, programmering og montering av komplekse AV-anlegg, opptak av lyd og bilde for TV og streaming samt idriftsetting av lyd-, lys-, scene-, og AV-tekniske løsninger.

Dag Olaf har utdanning som medieingeniør fra Universitetet i Stavanger med spesialisering innen musikkproduksjon og opptaksteknikk. Etter utdanningen har han i tillegg til å være musiker og frilans lydtekniker vært ansatt som:

 Teknisk sjef, Sandnes kulturhus

  Teknisk sjef, Tou Scene

  Senior systemdesigner, Viju/Kinly

  Prosjektleder AV, Hove West AS

Jørund Østbø-Bjåstad

Jørund Østbø-Bjåstad har styrket teamet i TRÅD som rådgivende konsulent siden begynnelsen av 2023. Han har mer enn 25 år med teknisk erfaring fra kulturbransjen, og dekker alle våre fagfelt.

Jørund Østbø-Bjåstad

Jørund har jobbet i en årrekke som prosjektleder og innsalg av lyd-, lys-, AV- og scenetekniske løsninger til flere av Norges største festivaler, samt turnéproduksjoner og større lokale arrangementer i Rogaland. Han har utarbeidet løsnings-spesifikasjoner i møte med kunde, koordinert bemanning- og utstyrsressurser, utarbeidet planverk og arbeidstegninger til teknikere, og håndtert endringer og avvik ved gjennomføring av oppdrag.

Jørund har bachelor-grad innen administrasjon og ledelse med spesialisering innen bedriftsøkonomi, statistikk, metodikk og ledelse. Etter utdanningen har han vært ansatt som:

  Prosjektleder, Hove West

  Frilans tekniker og prosjektleder i kulturbransjen

  Lydtekniker, West Audio

HVORFOR VELGE TRÅD?

TRÅD vil kunne hjelpe dere slik at innkjøp ikke blir gjort etter prøv-og-feile-metode.

Det finnes dessverre altfor mange leveranser der leverandøren har diktert hva kunden trenger uten at det er foretatt grundig brukeranalyse.  Dette fører ofte til at du som kunde sitter igjen med en løsning med høy brukerterskel eller altfor omfattende funksjonalitet.  Brukere blir frustrerte i etterkant, og løsningen blir stående ubrukt eller du blir påført ytterligere kostnader for at løsningen skal fungere som forventet.