■ Cultural CENTER

Home » Services » Cultural center

Teknisk infrastruktur på et kulturbygg har høy kompleksitet, der det skal tas høyde for stor variasjon i bruk, fra enkle foredrag til konserter og musikkteater.

Infrastruktur skal dessuten koordineres for samspill mellom flere tekniske fagfelt som AV, lyd, lys og scene i tillegg til husets byggtekniske anlegg.  I TRÅD har vi erfaring på tvers av alle disse fagfeltene.  Dette gjør oss i stand til å tenke helhetlig ved planlegging av nybygg eller rehabilitering av eksisterende bygg.  Vi bidrar til at infrastruktur, logistikk rundt sceneområder, bæreevner for løftemekanikk og akustikk bli ivaretatt. Vi kartlegger ambisjonsnivå og gir løpende rådgivning til byggherre.  Ved anskaffelse bidrar vi med utforming av kravspesifikasjoner og opptrer som byggherres representant i anbudsprosessen.

Fagfelt vi dekker for
kulturteknologi er:

 

  AV-løsinger

  Lydanlegg

  Scenelys

  Scenesystemer og løftemekanikk

  Infrastruktur

  Akustikk

Our other services

MEETING ROOM

Technical assessment

Procurement