■ REFERENCES

Spennende prosjekter er det vi lever for, og den beste markedsføringen er fornøyde kunder.
Her en et utdrag fra vår kundeprotefølje:

Cowi – Det Vestnorske Teateret – Forsvaret
Grønefed kulturtun – Haugesund kommune – Hå kommune
Kilden Teater- og Konserthus – Kirkelig fellesråd Oslo
Klepp kommune – Kulturbanken Bryne – Kulturhuset Ælvespeilet
Kulturteknikk – Multiconsult – Målselv kommune
Nannestad kommune – Notodden kommune – Nærbø musikkorps
Randaberg kommune – Rogaland fylkeskommune
Rogaland teater – Sandnes kommune – Sola kommune
Stavanger Jazzforum – Stavanger kirkelige fellesråd
Stifinga Jærmuseet – Time kommune – Time kyrkjelege fellesråd
Tou Scene – Viken fylkeskommune – WSP Norge

Her er noen av våre referanser:

Kulturbanken

Kulturbanken / Hvelvet scene

Da Kulturbanken skulle gå til innkjøp av lys- og lydutstyr til Hvelvet Scene, ble TRÅD AS kontaktet. TRÅD AS bidro med alt fra behovskartlegging, tilbudsinnhenting og veiledning ifbm. søknad om midler, til valg av-, møter med, og oppfølging av valgt leverandør.

Gjennom hele prosessen har vi følt oss trygge og svært godt ivaretatt, og vi vil utvilsomt velge TRÅD AS hver gang vi har behov for teknisk rådgiving og bistand.

– Frode Førland, teknisk ansvarlig

■ ■ ■

Sandnes kulturhus

I forbindelse med oppgradering av scenetrekk i Sandnes Kulturhus leverte TRÅD AS:

Behovskartlegging
Mulighetskartlegging
Planlegging
Tekniske- og funksjonsmessige beskrivelser
Anskaffelse- og leveransemessig oppfølging

TRÅD AS sin leveranse var helt avgjørende for at vi i Sandnes Kunst- og Kulturhus fikk et scenetrekk-system som oppfyller alle våre ønsker, og fungerer helt utmerket til vårt bruk.

Det opplevdes som trygt, åpent og fornøyelig å ha med TRÅD AS og Dag Olaf Aastebøl i hele prosessen.

– Gaute Tjøstheim, teknisk sjef

■ ■ ■

Foto: Stig H. Dirdal

Rogaland teater

TRÅD AS var involvert i tilstandsanalyse av vårt tekniske utstyr henholdsvis tilknyttet sceneproduksjon, men også tilhørende produksjonsverksteder.  Vi er svært fornøyde med jobben og utførelsen av tilstandsanalysen, og har hatt godt utbytte av denne tilstandsanalysen i etterkant.

– Stian Bru, teknisk sjef

■ ■ ■

Grønefed kulturtun

Grønefed kulturtun på Ogna i Hå kommune gjorde en kraftig oppgradering av PA anlegg og lys på Ogna Scene, da eksisterende anlegg var over 20 år gammelt.

Vi tok kontakt med TRÅD AS som var med å vurdere tekniske behov samt å bidra med å skrive søknad til Kulturrom og prosessen videre med å velge leverandør.

TRÅD AS har opptred meget ryddig og effektivt i denne prosessen.  Vi vil på det sterkeste anbefale TRÅD AS til teknisk rådgivning.

– Hans Berge Stokkeland, daglig leder

■ ■ ■