Nannestad kommunehus og Kulturarena Nannestad kommunehus er nå ferdig rehabilitert og ombygd, og vi i Tråd er stolte av å ha bidratt med innspill om tilpassede løsninger for lyd, lys og bilde i Storsalen, Blackbox og på kaféscenen. Vi startet oppdraget i februar 2023...