Tråd bistår Notodden kommune med oppgradering av nytt lyd- og lys-anlegg til Bok & Blueshuset.