Løftemekanikk scenemaskineri scenemekanikk Festiviteten

Festiviteten oppgraderer til automatisert snorloft

17 aug, 2022

Festiviteten i Haugesund er i ferd med å oppgradere fra manuelle motvektstrekk til motorisert snorloft. Oppgraderingen vil innebære 30 stillegående trekk, hver med 500kg løftekapasitet, som vil kunne kjøres under forestillinger. Installasjon planlegges i perioden mai-juli 2023 og vil innebære et betydelig teknisk løft for scenen. Tråd AS bistår Festiviteten med anskaffelsen, og bidrar til at huset sitter igjen med en moderne og kosteffektiv løsning som er i tråd med behov, forventninger og budsjett. Bildene er av dagens løsning som skal demonteres før ny løsning skal installeres.


TRÅD er her for å hjelpe deg å finne den beste tekniske løsningen. Har du spørsmål, utfordringer, planer eller problemstillinger knyttet til audiovisuelle løsninger, lydsystemer, scenelys eller scenemekanikk?
Ta kontakt for en uforpliktende prat. Sammen finner vi ut hvordan vi kan bistå.

TA KONTAKT