AV-løsning Eikeli VGS

Eikeli VGS bygger om

2 sep, 2022

Eikeli videregående skole på Østerås utenfor Oslo har startet skoleåret med ny kantine i eksisterende lokaler.  I forbindelse med oppussingen så har de anskaffet touchskjermer for møte- og undervisningsrom, info-skjermer og komplett AV-løsning for kantinen.  Løsningen i kantinen består av storformat lerret med tilhørende projektor, lydanlegg for talelyd og lette kulturelle innslag samt styringssystem med lav brukerterskel for enkel betjening.
TRÅD er stolte over å ha deltatt i anskaffelsesprosessen der vi sammen med kunden har bidratt til at løsningene dekker behovene skolen har, samtidig som at de er innenfor skolens økonomiske rammer.

Takk for tilliten og gratulerer med anskaffelsen!


TRÅD er her for å hjelpe deg å finne den beste tekniske løsningen. Har du spørsmål, utfordringer, planer eller problemstillinger knyttet til audiovisuelle løsninger, lydsystemer, scenelys eller scenemekanikk?
Ta kontakt for en uforpliktende prat. Sammen finner vi ut hvordan vi kan bistå.

TA KONTAKT