Tilstandsvurdering

Tråd AS utfører tilstandsvurdering innen alle våre fagfelt; AV, lyd, lys og sceneteknikk. Tilstandsvurdering gjennomføres med metodikk tilsvarende NS 3424, og vi utfører både overfladiske vurderinger (nivå 1) samt mer grundige vurderinger (nivå 2). Det gis prisvurdering for anskaffelse av tilsvarende utstyr, tilstandsgrad (TG0 – TG3), konsekvensgrad (KG0 – KG3) samt vurdering av gjenværende levetid. Som kunde vil du sitte igjen med et svært nyttig verktøy som kan brukes til budsjettering og planlegging av vedlikehold.
Vi ser at mange kunder har krav om utføring av tilstandsvurderinger regelmessig og at tilgang på konsulenter som utfører dette innen våre fagfelt er mangelvare i Norge.