Stavanger rådhus AV

Moderne AV-teknologi til Stavanger rådhus

5 Oct, 2022

Stavanger rådhus er under totalrenovering og skal bli et av landets smarteste bygg. Prosjektet har en total kostnadsramme på 292 MNOK og arbeidene vil pågå ut 2024. I forbindelse med renoveringen har Stavanger kommune mål om å tilby ansatte og brukere det aller siste innen AV-teknologi når rådhuset åpner, og TRÅD er stolt over å bidra med spisskompetanse som underleverandør til Multiconsult.

Vi vil i samspill med brukergrupper, byggherre og arkitekter bidra med vår kompetanse innen
-informasjonsteknologi for ansatte og publikum
-presentasjonsteknologi i saler og møterom
-teknologi for universell utforming
-sømløse løsninger for videomøter i saler og møterom
-brukervennlig løsning for strømming av møter
-infrastruktur for AV-løsninger

Selve utstyrsanskaffelsen vil finne sted nærmere åpningsdato. Nå i planleggingsfasen deltar TRÅD i forhold til utforming av arealer, infrastruktur og føringsveier. Dette for å sikre best og mest mulig fleksibel tilrettelegging for framtidige AV-løsninger.

Vi drar særlig nytte av spesialkompetanse innen
-LED-teknologi for store visningsflater
-lydløsninger inkludert løsning for assistert lytting for små og store saler
-styringsteknologi på tvers av flere fagfelt
-teams-teknologi for videomøterom

TRÅD vil bistå Stavanger kommune i hele prosessen og ser fram til å bidra i forbindelse med anskaffelsen. Når rådhuset åpner vil alle husets brukerne dra nytte av moderne og kosteffektive løsninger som er i tråd med behov, forventninger og økonomiske rammer.

Skisse fra LINK arkitektur AS


TRÅD er her for å hjelpe deg å finne den beste tekniske løsningen. Har du spørsmål, utfordringer, planer eller problemstillinger knyttet til audiovisuelle løsninger, lydsystemer, scenelys eller scenemekanikk?
Ta kontakt for en uforpliktende prat. Sammen finner vi ut hvordan vi kan bistå.

TA KONTAKT