Sky-rom

Videomøte er en fin mulighet for samhandling der vi både kan se og høre hverandre. Hvis du ringer inn fra PC eller MAC så husk å skru opp volum på høyttalere eller headset. Se forøving oppsett nederst på siden.

Fra nettleser:
Skyrom – TRÅD AS
https://traad.my.webex.com/meet/dagolaf
Møtenummer 956 005 719

Fra videosystem
dagolaf@traad.my.webex.com
eller IP-adresse 62.109.219.4 + møtenummer 956 005 719

Fra telefon
+44-20-7660-8149 United Kingdom takst
Adgangskode: 956 005 719

Husk: Du må ikke laste ned Webex app, men kan velge å delta i møte via din standard internett-leser. I så fall vegler du Velg «Join from your browser»


Oppsett for lyd og bilde: