Studio Halden VGS

Halden VGS i nye lokaler

20 sep, 2022

Halden videregående skole, studieretning musikk, dans og drama (MDD) har nettopp åpnet for elever i gamle Norske Skog Saugbrugs industrilokaler.  I forbindelse med renoveringen så har Viken fylkeskommune anskaffet kulturteknisk utstyr til skolen.
TRÅD har deltatt som underleverandør til WSP med spisskompetanse innen audiovisuelle og kulturtekniske fagfelt. Vi har bidratt i anskaffelsesprosessen der skolen hadde behov for å utstyre kultursaler, lydstudio, klasse- og grupperom med AV-utstyr, lydanlegg, opptaksutstyr, scenelys og scenemekanikk samt akustiske tiltak i opptaksrom.

Den daglige bruken for ansatte og elever stod sentralt ved dimensjonering av utstyret slik at det kan brukes til forestillinger, opptak og undervisning.  I tillegg så har det blitt lagt til rette for at utstyret skal kunne brukes ved profesjonelle oppsetninger.  Det har vært lagt stor vekt på robuste, driftssikre og brukervennlige løsninger basert på anerkjente produkter. 

TRÅD er svært stolte over å ha deltatt i anskaffelsesprosessene der vi har foretatt behovsanalyser og satt opp kravspesifikasjoner sammen med kunden slik at løsningene dekker behovene skolen har innenfor prosjektets økonomiske rammer.

TRÅD takker for tilliten og gratulerer med anskaffelsen!

Illustrasjoner fra Plus Arkitektur AS

Studio Halden VGS
Kontrollrom – studio


TRÅD er her for å hjelpe deg å finne den beste tekniske løsningen. Har du spørsmål, utfordringer, planer eller problemstillinger knyttet til audiovisuelle løsninger, lydsystemer, scenelys eller scenemekanikk?
Ta kontakt for en uforpliktende prat. Sammen finner vi ut hvordan vi kan bistå.

TA KONTAKT